Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ


              ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ


Το κίνημά μας έχει τις ακόλουθες αξίες και αρχές και καλεί τους Ελληνες πολίτες να συστρατευθούν για την υλοποίησή τους ανεξάρτητα και πέρα από τις κομματικές τους προτιμήσεις:

Το κίνημά μας είναι Κίνημα του Ανθρώπου, πιστεύει στον Άνθρωπο και στην Αξία του και σκοπός του είναι η μετατροπή των κοινωνιών από κοινωνίες του κέρδους και της εκμετάλλευσης σε πραγματικά ανθρώπινες κοινωνίες, που θα λειτουργούν με κέντρο τον άνθρωπο.
Αυτό σημαίνει ότι κέντρο της κοινωνικής συγκρότησης και δράσης είναι για το κίνημα ο άνθρωπος και σκοπός της κοινωνίας είναι η κάλυψη των αναγκών όλων των ανθρώπων, με ισότητα, ελευθερία, συλλογικότητα και δημοκρατία. Κανείς δεν θα επιτρέψουμε να στερείται τις ανάγκες του ή να εκφοβίζεται για αυτές, για να μπορεί να είναι ελεύθερος άνθρωπος και αδέσμευτος πολίτης.
Πιστεύουμε ότι Δίκαιη Κοινωνία και Δίκαιο Κράτος είναι αυτό που οργανώνεται και λειτουργεί εξασφαλίζει σε κάθε άνθρωπο τις ανάγκες του και δεν αφήνει κανένα στην στέρηση, την ανισότητα, την απόγνωση.
Πιστεύουμε στην Δημοκρατία, στο πολίτευμα της ισότητας όλων και σκοπός μας είναι να την επιβάλλουμε σε πολιτειακό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, έχοντας για αυτό συγκεκριμένες προτάσεις, από το δημοψήφισμα με συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών, ως το άπλωμα του αριθμού των πολιτών που αποφασίζουν, την διοίκηση - απόδοση της δικαιοσύνης από τον λαό, την αντικατάσταση των διοικητικών αρχών από αρχές εκλεγμένες από τους πολίτες, την ουσιαστική δημοκρατία όλων των πολιτών στους δήμους.  
Πιστεύουμε στην Συλλογικότητα, στην κοινή κοινωνική προσπάθεια των ανθρώπων και των λαών. Ο ελεύθερος άνθρωπος πραγματώνεται μέσα από την συλλογικότητα, την ουσιαστική και ίση συμμετοχή στα κοινά, την δυνατότητα δημιουργίας. Η συλλογικότητα πολλαπλασιάζει τις ανθρώπινες δυνάμεις και πραγματώνει την κοινωνία των ίσων ανθρώπων. 
Επιδιώκουμε την Αυτάρκεια της χώρας σε αγαθά, ώστε να μπορεί να υπάρχει εθνική ανεξαρτησία και κάλυψη των αναγκών όλων. Ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε και προσφέρουμε στους λαούς που στερούνται αγαθά, όσα εμείς μπορούμε να τους προσφέρουμε.
Πιστεύουμε στην πλήρη μετατροπή της Παιδείας, από μία παιδεία καταπιεστική που παράγει ανεύθυνα υποψήφιους άνεργους, θύματα εκμετάλλευσης από το σύστημα αλλά και άβουλα όργανά του, σε παιδεία του ανθρώπου, που παράγει σκεπτόμενους ανθρώπους και πολίτες και εγγυάται την εργασία τους. Πιστεύουμε ότι στο πλάτεμα της γνώσης σε όλη την κοινωνία και το επιτυγχάνουμε άμεσα με απλές άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις. Η πρόσβαση στην παιδεία είναι ελεύθερη για όλους.  
Πιστεύουμε στην πλήρη μετατροπή των εργασιακών σχέσεων, ώστε να παύσει ο εργαζόμενος να είναι υπόδουλος και υποχείριο του εργοδότη. Διασφαλίζουμε τις εργασιακές σχέσεις και προχωράμε στην συγκρότηση παραγωγικών συλλογικοτήτων ισότητας με την άμεση συμμετοχή της κοινωνίας, ώστε να καταλυθεί το προσβλητικό για τον άνθρωπο καθεστώς εκμετάλλευσης και οι πολίτες να εργάζονται ελεύθεροι και αυτεξούσιοι και όχι ως ανδράποδα. Δίνουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εργάζονται στον τομέα ο οποίος τους αρέσει και τους ταιριάζει.
Πιστεύουμε στον Πολιτισμό ως μέσο έκφρασης και όχι ως εμπόριο. Ανοίγουμε τους κοινόχρηστους χώρους (γυμναστήρια, γήπεδα, πλατείες) ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να εκφράζονται ελέυθερα μέσα από κάθε μορφής τέχνη και δίνουμε στους πολίτες την ελευθερία να παρακολουθούν, να κρίνουν, να μετέχουν.
Δημιουργούμε Παραγωγικές Συλλογικότητες σε όλη την χώρα ώστε να απεγκλωβιστούν οι άνθρωποι και η κοινωνία από την παραγωγική υστέρηση. Θωρακίζουμε με συγκεκριμένα μέτρα τους παραγωγούς και τους δίνουμε επεξεργασμένες προτάσεις. Με τα μέτρα παραγωγικής διάρθρωσης της κοινωνίας, ο χρόνος εργασίας μειώνεται για όλους.  
Μετατρέπουμε το Δημόσιο από μηχανισμό ελέγχου, καταπίεσης και διαφθοράς σε μηχανισμό πρότασης και συνδρομής προς την κοινωνία και τον πολίτη.
Απεξαρτούμε από την κερδοσκοπία άμεσα μεγάλους τομείς της οικονομίας και των ανθρωπίνων και κοινωνικών αναγκών, ειδικά και κατά προτεραιότητα όσους στηρίζουν τις βιοτικές ανάγκες των πολιτών και καλύπτουμε χωρίς ή με το ελάχιστο δυνατό αντάλλαγμα τις ανάγκες τους.
Δημιουργούμε θεσμό κοινωνικής ευρεσιτεχνίας ελεγχόμενο άμεσα από τον λαό, ώστε οι εφευρέσεις και οι ιδέες να αξιοποιούνται και να υλοποιούνται προς όφελος της κοινωνίας, προς όφελος όλων.
Συγκροτούμε την οικονομία χωρίς κέρδος και στηρίζουμε άμεσα την κοινωνική προσπάθεια. Επανεξετάζεται εκ βάθρων ο θεσμός των τραπεζών.
Αμεσα θέτουμε ελάχιστες επιτρεπτές τιμές πώλησης από τον παραγωγό και με βάση αυτές μέγιστες στην κατανάλωση. Καθετί πέραν αυτών αποτελεί απαγορευμένη αισχροκέρδεια. Καταργούμε τους μεσάζοντες και εγκαθιδρύουμε αμεσότητα στην σχέση μεταξύ πολίτη παραγωγού και πολίτη καταναλωτή, άμεση σχέση ανθρώπων και αγαθών.
Καθορίζουμε εθνικά πρότυπα ποιότητας, διασώζουμε την ενδημική χλωρίδα και πανίδα, διασώζουμε και εφαρμόζουμε τον τεράστιο παραγωγικό πολιτισμό της χώρας για να αποκτήσουμε αειφορία και ποιότητα ζωής και αγαθών.
Πιστεύουμε πως ο άνθρωπος είναι αναπόσπαστο μέρος της φύσης και ως τέτοιο λειτουργούμε μέσα σε αυτή.
Προχωρούμε στην συνταγματική μεταβολή, ώστε να θωρακιστούν και να καταστούν συνείδηση όλων τα ατομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα, να γίνει ουσιαστικά δημοκρατικό το πολιτικό σύστημα, να αλλάξει η μορφή και ο τρόπος άσκησης της εξουσίας, να αλλάξει η Ελλάδα και να γίνει ξανά κοινωνία ανθρώπων.
Καταργούμε την πολιτική φαυλοκρατία και οικογενειοκρατία, δημιουργούμε συνθήκες πραγματικής ισότητας και δημοκρατίας, ζητούμε και επιδιώκουμε την ουσιαστική διάλυση των μηχανισμών εξουσίας – κομμάτων που καταδυναστεύουν χρόνια τώρα τον ελληνικό λαό.
Δίνουμε υποχρεωτικά, χρόνο, λόγο και φωνή στους κοινωνικούς φορείς μέσα από τα Μ.Μ.Ε. .
Συγκροτούμε Σύστημα Δικαιοσύνης εκλεγμένο και ελεγχόμενο άμεσα από το λαό και εξασφαλίζουμε την ανθρωποκεντρική λειτουργία του με πραγματική δικονομική ευελιξία, νομική απλότητα και ουσιαστική διαφάνεια, με ουσιαστική, ανθρωποκεντρική, πραγματική απόδοση του δικαίου για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας με κέντρο τον άνθρωπο .
Διώχνουμε τα όργανα του Δ.Ν.Τ. από την χώρα και αρνούμαστε κάθε εκ μέρους τους επιβολή πολιτικών. Απαιτούμε και επιβάλλουμε την εφαρμογή των διατάξεων του διεθνούς και ημεδαπού δικαίου στην ρύθμιση των δανειακών συμβάσεων και τις καταγγέλλουμε ως προς τις αισχροκερδείς και εθνικά μειοδοτικές τους διατάξεις. Ελέγχουμε το πραγματικό χρέος, αρνούμαστε την πληρωμή του μη πραγματικού χρέους και των αισχροκερδών επιτοκίων, διαπραγματευόμαστε την μείωση του χρέους με τους δανειστές μας. Μεταβάλλουμε την θεώρηση του χρέους από οικονομικό σε κοινωνικό, ώστε να μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι θεμελιώδεις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προστατεύουν την ζωή, τις βιοτικές ανάγκες και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών, ώστε να απεμπλακεί η ελληνική κοινωνία και νομικά από αυτό. Από την οπτική αυτή προκύπτει η νομιμότητα της άρνησης πληρωμής.
Συγκροτούμε και εφαρμόζουμε θεσμούς απόλυτης διαφάνειας και άμεσου δημοκρατικού ελέγχου κάθε κρατικής προμήθειας και έργου. Καταργούμε έτσι κάθε διαπλοκή και την δυνατότητα διαφθοράς. Τιμωρούμε τους εγκληματίες, καταχραστές και διεφθαρμένους πολιτικούς και επιχειρηματίες, ακόμα και με τους πρωτότυπους τρόπους που εμείς θα αποφασίσουμε.
Συγκροτούμε θεσμούς αδελφοσύνης και αλληλοστήριξης μεταξύ των λαών στην Μεσόγειο, στην Ευρώπη, σε όλο τον πλανήτη, ώστε να δημιουργηθούν κοινωνίες με κέντρο τον άνθρωπο και να διασωθεί η ανθρωπότητα και ο πλανήτης από την σχιζοφρενική λαίλαπα του οικονομοκεντρικού συστήματος και της χρεοκρατίας.
Ξαναδίνουμε στον Ανθρωπο την δυνατότητα να εννοήσει και να βιώσει τα θεμελιώδη δικαιώματα του, το δικαίωμα στην πραγματική ζωή, το δικαίωμα στην ελευθερία και τον πραγματικό πολιτισμό. Ξαναδίνουμε στην κοινωνία πραγματική συγκρότηση, χαρακτήρα παρέας ανθρώπων φίλων που διαλέγονται και ομονοούν στην καλύτερη λύση.

Συγκροτούμε πολιτικό φορέα - κίνημα, στον οποίο μπορούν να μετέχουν όλοι οι πολίτες που ασπάζονται και δέχονται να εργαστούν για τις πιο πάνω αρχές και όσα επιμέρους εξειδικευμένα θα εκθέσουμε από κοινού.
Δεχόμαστε στο κίνημα όλους τους πολίτες, ακόμα και εάν είναι μέλη υπάρχοντος κόμματος, με το όρο της αληθινής βούλησης και συστράτευσης στον κοινό κινηματικό σκοπό.
Το κίνημα έχει στόχο την ανάληψη της πολιτικής εξουσίας και θέτει στον καταστατικό του όρο αυτοδιάλυσης πέντε (5) χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας, ώστε να μην αποτελέσει ένα ακόμα μηχανισμό φαυλοκρατίας και καταδυνάστευσης του ελληνικού λαού.

Σας καλούμε σε προσυπογραφή και ενεργό συμμετοχή.   
Η Ομάδα Πρωτοβουλίας
8 σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

“ΑΓΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ” : ΠΩΣ ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΗΛΙΘΙΟΙ

Από τότε που γεννήθηκα ακούω συζητήσεις για “επενδυτές” που έφαγαν τα λεφτά και τα έστειλαν στο εξωτερικό. Από το σχέδιο Μάρσαλ, ως τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων, από τα δάνεια της χούντας στους ημέτερους έως τις κρατικές και κοινοτικές επιδοτήσεις επενδύσεων και από τα “έργα”, το χρηματιστήριο ως τα χαμένα αποθεματικά των τραπεζών και τα θαλασσοδάνεια σε ημέτερους. Για να μην μιλήσω και για πριν τον πόλεμο με τους αντίστοιχους που σκότωναν την εργατιά. Αυτούς καλούν τα υποκείμενα της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης και οι ρουφιάνοι της δημοσιογραφίας να σώσουν την χώρα ... να “επενδύσουν” ή ορθότερα να “απογδύσουν”. Για τους αγιογδύτες επενδυτές, αυτούς τους εκδοροσφαγείς των Ελλήνων φτιαχτήκαν τα “μνημόνια”, για να γονατίσει και άλλο ο λαός, για να του πιούν το αίμα φτηνά και χωρίς πολλές φωνές και όλοι αυτοί τον βιασμό, την δολοφονία, την ληστεία την αποκαλούν σωτηρία και τον βιαστή, τον δολοφόνο, τον ληστή τον χαιρετίζουν ως επενδυτή, στρώνοντας πορφυρά χαλιά και βάγια και…

ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ: ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Επειδή έρχονται δύσκολες μέρες σας δίνουμε ένα πολύπλευρο σχέδιο δράσης, πόνημα του μέλους μας Γιώργου Κλειδαρά                                                  ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΑΦΥΓΗ Πρόνοια και μέτρα για κρίσιμα γεγονόταΤα τρία πράγματα που προσέχουμε είναι τα εξής: πρόγνωση προμηθειών, μετακίνησης και καταφυγίων.Έχετε πάντοτε φυλαγμένο κοντά στην έξοδο του σπιτιού σας ή στο μεταφορικό σας μέσο ένα αδιάβροχο σακίδιο πλάτης εφοδιασμένο όπως αναφέρεται παρακάτω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Ατομική ένδυση ·Φοράμε ρούχα γερά, όχι έντονα χρώματα, παντελόνι με τσέπες (στρατιωτικού τύπου), ·Μποτάκια ειδικού τύπου αδιάβροχα ·Μπανάνα με μπλοκ, στυλό, δίπλωμα, ταυτότητες,διαβατήριο, πιστωτικές κάρτες, λίγα χρήματα, τηλεκάρτες, κινητό, κάρτα κινητού, μίνι τηλεφωνικό κατάλογο και χρήσιμα τηλέφωνα, χαρτομάντιλα, κλειδιά, ρολόι, σφυρίχτρα, χρήματα, πυξίδα, μικρός χάρτης.
Βασικές αρχές επιβίωσης -Προφυλάξεις ατόμου, ομάδας Θα αντιμετωπίσετε: ανησυχία, φόβο, πόνο, ασθένεια, τραυματ…

ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ή ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ?

ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ή ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ?
Επειδή κάποιοι υπερασπίζονται ένα πολίτευμα που οι ίδιοι αποκαλούν “Δημοκρατία” ...
Οι πολιτειολογικοί ορισμοί και τυπικές διακρίσεις είναι τόσο αρχαίες και σαφείς που δεν χωρούν αμφισβητήσεις. Ανήκουν, βέβαια, στον λαό που εφηύρε το τελευταίο ιστορικά πολίτευμα και ίσως το τελειότερο: την Δημοκρατία – Λαοκρατία. Από τον δημοκράτη Ηρόδοτο στον επιστήμονα Αριστοτέλη ... . Η διάκριση των πολιτευμάτων είναι σαφής και αναφέρεται κυρίως στο πλήθος των ανθρώπων που ασκούν τις πολιτειακές εξουσίες: Μοναρχία – Ολιγαρχία/Αριστοκρατία – Δημοκρατία (με τις επιμέρους αριστοτελικές διακρίσεις και όσες μπορεί να προσθέσει κάποιος στο διάβα της ιστορίας και με την σύγχρονη επικυριαρχία του καπιταλισμού). Αφήνοντας παράμερα τις εκτιμήσεις των μελετητών του Αριστοτέλη περί του “καλύτερου πολιτεύματος” (γιατί για εμάς ο αρχαίος φιλόσοφος δεν λαμβάνει σαφή θέση, αλλά, ως συνήθως, μελετά και ορίζει), ένα είναι βέβαιο: ότι χωρίς πολλή σκέψη τόσο ο Αριστοτέλης, όσο…