Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΑΜ) ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΗ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ


Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΑΜ) ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΗ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Α. ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Δεν μας αρέσει η επανάληψη, όμως μπροστά στην προδοσία της χώρας και του λαού της από τους γελοίους και ανίκανους απατεωνίσκους δεν μπορούμε παρά να μιλήσουμε ξανά και ξανά για τις προτάσεις του κινήματός μας.
Ένα απατεωνίστικο σχέδιο ξεπουλήματος και προδοσίας της χώρας εξυφάνθηκε και εξελίσσεται με τον λαό της χώρας άφωνο και τον αυτοαποκαλούμενο «πολιτικό κόσμο» χωρίς λύσεις και προτάσεις.  Οι απατεωνίσκοι επιδίωξαν και επιδιώκουν τον ξεπούλημα της χώρας σε τιμή ευκαιρίας και την μετατροπή μας σε φτηνούς τρομαγμένους εργαζόμενους. Δεν είναι άλλοι από την γελοία πολιτική και οικονομική απατεωνοκρατία της χώρας, το σύμπλεγμα που δημιούργησε το απόλυτο και συνολικό απατεωνίστικο παρακράτος, το σύμπλεγμα της κοινωνικής και ατομικής εξαπάτησης.
Δεν θα επανέλθουμε στο χρέος και στην πραγματική ή δίκαιη έκτασή του. Μέλη μας, χρόνια πριν φτάσουμε στα μνημόνια είχαν καταγγείλει την έκταση και τις σκοπιμότητες του δημοσίου χρέους. Σημερινά μέλη μας είχαν δημόσια προβλέψει την ζοφερή κατάληξη και είχαν καταγγείλει τους υπεύθυνους. Σήμερα πρέπει να δοθούν λύσεις, λύσεις διεξόδου, λύσεις για όλους.

Β.      Η ΠΡΟΤΑΣΗ : ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΕΑΜ)

Το ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, το κίνημά μας, πρότεινε πριν από μήνες την έκδοση από το κράτος της Εθνικής Ανταλλακτικής Μονάδας (ΕΑΜ), προσδιορίζοντας απόλυτα την σωτήρια λειτουργία της για την εθνική μας οικονομία και την ανακούφιση όσων ευρωπαϊκών λαών βλέπουν δυσβάστακτη για αυτούς την στήριξη της Ελλάδας. Είναι βέβαιο ότι πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί θα κληθούν σε νέα μέτρα λιτότητας με το πρόσχημα της σωτηρίας της Ελλάδας. Ανεξάρτητα από το εάν η καλύτερη ίσως κατάσταση της οικονομίας τους οφείλεται εν πολλοίς ή εν ολίγοις στην απομύζηση και των κόπων του ελληνικού λαού ή στην εσκεμμένη παραγωγική του αδρανοποίηση και απαξίωση, θα πρέπει όλοι ως Ελληνες, να έχουμε κατά νου και τους λαούς (μόνο τους λαούς) της Ευρώπης.

          Οριοθετώντας και προσδιορίζοντας την Εθνική Ανταλλακτική Μονάδα αναφέραμε τα ακόλουθα ως βασικές αρχές:

α)      Η ΕΑΜ δεν αποτελεί επίσημα νόμισμα και δεν αποκαλείται νόμισμα (ώστε να μην θιγεί η υπόσταση του Ευρώ και δημιουργηθούν νέα προβλήματα), αλλά είναι μόνο χρήμα, έχει αποκλειστικά χρηστικό προορισμό και φύση. Το Ευρώ παραμένει το επίσημο νόμισμα της χώρας και αυτό που χρησιμοποιείται στις διεθνείς συναλλαγές.

β)      Η ΕΑΜ εκδίδεται από το ελληνικό κράτος ή από ευρύτατο συγκροτούμενο κοινωνικό αυτοδιοικούμενο φορέα και κυκλοφορεί με την ευθύνη του, αλλά όχι με την εγγυητική ευθύνη του ελληνικού κράτους, ώστε να μην θεωρηθεί νόμισμα. Αλλωστε η εγγυητική ευθύνη του ελληνικού κράτους είναι ένα σύντομο ανέκδοτο.

γ)      Η ΕΑΜ κυκλοφορεί παράλληλα με το Ευρώ και με ισοτιμία ένα προς ένα, για να μην υπάρχει άλλου τύπου εσωτερική λειτουργική ασάφεια και για να διασφαλίζει την χρηστική της εσωτερική αξία.

δ)      Η ΕΑΜ επιτελεί στην εσωτερική λειτουργία της οικονομίας ουσιαστικό ανταλλακτικό ρόλο χρήματος (όχι νομίσματος). Οι συναλλαγές γίνονται και με το «νόμισμα» (Ευρώ) και με την ΕΑΜ. Το κράτος μπορεί, επί παραδείγματι, να καταβάλει τους μισθούς και τις συντάξεις και σε Ευρώ και σε ΕΑΜ με την αναλογία που θα αποφασιστεί. Με την ΕΑΜ θα μπορεί να γίνει κάθε εσωτερική συναλλαγή. Αυτό άμεσα θα δημιουργήσει ένα απόθεμα σε Ευρώ, ώστε να εξυπηρετηθούν τα δάνεια της χώρας (τονίζουμε : στο πραγματικό τους ύψος, το οποίο θα πρέπει να διεκδικηθεί), να κινηθεί η οικονομία και να υπάρξει η οικονομική βάση για πολιτική πραγματικής ανάπτυξης.   

ε)       Η ΕΑΜ είναι λειτουργικά και νομικά αποψιλωμένη από κυρίαρχα χαρακτηριστικά του νομίσματος: δεν τοκίζεται, δεν αποτελεί συνάλλαγμα, δεν τελεί υπό την εγγύηση κανενός κράτους. Η ΕΑΜ είναι συνεπώς «χρήμα», αλλά δεν είναι «νόμισμα» και η εννοιολογική διαφορά των ανωτέρω είναι σαφής, καθώς το «χρήμα» έχει χρηστική μόνο αξία και προορισμό, ενώ το «νόμισμα» περικλείει νομιζόμενη, τεκμαρτή αξιακή συγκρότηση κεφαλαιουχικής φύσης.   Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτά έχουν σαφή πολιτικό και λειτουργικό υπόβαθρο και προορισμό.

στ)    Η ΕΑΜ δεν αποτελεί συνάλλαγμα - δεν κυκλοφορεί στο εξωτερικό. Με το να μην αποτελεί συνάλλαγμα η ΕΑΜ προστατεύεται από τις επιθετικές πληθωριστικές και μη υποτιμήσεις και διατηρεί την εσωτερική της σταθερή ανταλλακτική αξία.   

ζ)       Η ΕΑΜ κατατίθεται σε τράπεζες, αλλά δεν επιτρέπεται ο δανεισμός της με τόκο. Ο μη τοκισμός (παρά την δυνατότητα κατάθεσης) ενισχύει την ουσιαστική ανταλλακτική χρηστική δομή της και την απαλλάσσει από τον «τοκογενή» πληθωρισμό. 

Γ.       ΟΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ: ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΑΜ

          Πέραν των ανωτέρω και μεταξύ πολλών άλλων για την έκδοση της ΕΑΜ επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Καλούμε την φαντασία και το μυαλό σας να σκεφτεί και τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας και του νέου χρήματος - ανταλλακτικής μονάδας.         Κατά την γνώμη μας κανένα άμεσο πρόβλημα ουσίας δεν πρόκειται να προκύψει. Αλλωστε, οι περισσότερες οικονομίες του πλανήτη λειτουργούν ουσιαστικά με το σύστημα του διπλού, τριπλού, τετραπλού ή πολλαπλού νομίσματος (όπως γινόταν και πριν την εισαγωγή του Ευρώ στην Ελλάδα, ιδίως στις τουριστικές περιοχές).
Αντίθετα, η λύση αυτή θα εξελίξει την ελληνική παραγωγικότητα και θα αναγκάσει σε παραγωγική στροφή την ελληνική οικονομία, δίνοντάς της και ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κόστους.
Είναι βέβαιο ότι με την λύση αυτή ο διπλασιασμός του κυκλοφορούντος χρήματος θα προκαλέσει άμεση αναθέρμανση της ελληνικής οικονομίας.
Είναι επίσης βέβαιο ότι το ανωτέρω σχήμα προφυλάσσει από τις πληθωριστικές αυξητικές τάσεις στον δείκτη τιμών καταναλωτή και θα πρέπει απαραίτητα να συνδυαστεί με μία σοβαρή και αυστηρή νομοθεσία κατά της αισχροκέρδειας (που και αυτή δεν προσκρούει, αλλά είναι σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές συνθήκες που και προστατεύουν και τους πολίτες, π.χ. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης – Ενοποιημένη Συνθήκη Ε.Ε., και απαγορεύουν την καταχρηστική άσκηση των δικαιωμάτων).

Δ.      Η ΤΥΧΗ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΑΜ

Μη αποκαλώντας νόμισμα και αποστερώντας την “Ανταλλακτική Μονάδα” από τα ανωτέρω χαρακτηριστικά του νομίσματος, όποιος σταθεί στο τυπικό μέρος των ευρωπαϊκών συνθηκών, θα πρέπει πρωτίστως να διεξαγάγει ένα πολυετή νομικό αγώνα και ένα ακόμα πιο πολυετή ουσιαστικό αγώνα για να δοθεί ή να μην δοθεί ο χαρακτηρισμός νόμισμα στην “Ανταλλακτική Μονάδα”. Πολλά χρόνια μετά, το πιο πιθανό θα είναι να έχει συμβιβαστεί η διαφορά, ενώ η ΕΑΜ θα έχει ολοκληρώσει τον ζωοδότη κύκλο της. Υπάρχουν μία σειρά από διεθνείς συμβάσεις και πλούσια νομολογία των διεθνών δικαστηρίων που προστατεύουν τους ανθρώπους έναντι της κερδοσκοπίας. Εάν ανοίξουμε και την ουσία του ύψους των δανείων και των υποχρεώσεων που ανέλαβε η χώρα τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για τους δανειστές και τις κυβερνήσεις όργανά τους. Αλλωστε θα ήταν αδύνατο ουσιαστικά να μαζέψουν τα Ευρώ από την χώρα μας με βίαια μέσα και να τα πάρουν πίσω (όπως ίσως θα απαιτήσουν). Επισημαίνουμε ότι με την προσχώρηση στο Ευρώ διαθέσαμε σημαντικό εθνικό πλούτο (στην πραγματικότητα λογιστικές μονάδες δραχμής) στην έκδοσή του και ουσιαστικά ανταλλάξαμε τις δραχμές μας με τα Ευρώ που πήραμε. Σε κάθε περίπτωση, ούτε ακύρωση των «Ελληνικών Ευρώ» μπορεί να γίνει καθώς αυτά κυκλοφορούν σε όλη την Ευρώπη και σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Το κόστος ακύρωσης και ανταλλαγής θα ήταν υπερ-πολλαπλάσιο της αξίας των Ευρώ και της σκοπιμότητας μιας τέτοιας κίνησης και της διεθνούς αναστάτωσης που θα επέφερε.
Ομως, οι “δανειστές” μας και οι εντολοδόχοι τους τίποτα από τα πιο πάνω δεν μπορούν και δεν πρόκειται να πράξουν. Η λύση της έκδοσης Ανταλλακτικής Μονάδας από την Ελλάδα, τους ευνοεί πολλαπλά, διασφαλίζει τα συμφέροντά τους και ηρεμεί τον καπιταλισμό από ένα τεράστιο πανικό χρέους και χρεοκοπίας – πτώχευσης της Ελλάδας και μη πληρωμής του “χρέους” της.
Πρώτα από όλα, με την λύση αυτή δεν εξερχόμαστε τυπικά και ουσιαστικά από το Ευρώ και την Ευρωζώνη, αφού το Ευρώ θα συνεχίσει να κυκλοφορεί και να αποτελεί το νόμισμα της Ελλάδας (ούτε του δημιουργούμε πληθωριστικό πρόβλημα). Αποφεύγουν συνεπώς και την συναλλαγματική κρίση, την κατάρρευση του Ευρώ και της Ευρωζώνης, αυτήν που φοβούνται, εάν η Ελλάδα εξέλθει της ευρωζώνης και όσα θα επακολουθήσουν για τις δικές τους οικονομίες και “αγορές”.
Αποφεύγουν, επίσης, τον φόβο και την αγωνία της κατά την εκτίμησή μας βέβαιης ελληνικής χρεοκοπίας – τυπικής πτώχευσης (η ουσιαστική έχει ήδη επέλθει)και τα αμέσως αρνητικά αποτελέσματα στις δικές τους οικονομίες και κοινωνίες.
Με το χρηματικό πλεόνασμα σε Ευρώ που θα δημιουργηθεί, διασφαλίζουν όλοι την αποπληρωμή των δανείων. Επέρχεται συνεπώς διασφάλιση των δανείων και ηρεμία στις “αγορές” (για το θέμα αυτό δείτε και κατωτέρω στο επόμενο κεφάλαιο).
Παράλληλα, παύουν να έχουν τις εσωτερικές αντιρρήσεις των κοινωνιών τους και την ανάγκη δανεισμού της Ελλάδας. Τα χρήματα αυτά μπορούν πλέον να τα διαθέσουν για τους δικούς τους σκοπούς και για τις δικές τους κοινωνίες.
Είναι συνεπώς σαφές ότι πρόκειται άμεσα και μετά χαράς να συμφωνήσουν καθώς η λύση αυτή τους συμφέρει πολύπλευρα, αφού παύουν οι επισφάλειες, ο αναβρασμός, οι υποχρεώσεις στήριξης, ο φόβος της πτώχευσης – χρεοκοπίας και μη πληρωμής των ελληνικών ομολόγων και αποδεσμεύονται από εκατοντάδες προβλήματα που είναι πλέον ορατά και για τους ίδιους, υπό το φάσμα μιας αδύνατης και υπό συνεχή αναβρασμό Ελλάδας – βόμβας στα θεμέλια του οικοδομήματος. Αντί για το ¨πτωχεύουμε, επαναστατούμε και δεν σας πληρώνουμε” είναι βέβαιο ότι η λύση αυτή τους δίνει μια σοβαρή ελπίδα … .
Κύριοι του καπιταλισμού και του συστήματος, άλλη λύση δεν υπάρχει και η λύση αυτή είναι απλή και μας βολεύει όλους και εσάς και εμάς.
Επισημαίνουμε επίσης ότι το Ευρώ, το οποίο και θα παραμείνει το επίσημο νόμισμα της χώρας και η βάση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και των αντίστοιχων συνδιαλλαγών. Κατά συνέπεια η χώρα δεν αλλάζει επίσημο νόμισμα, δεν φεύγει από το Ευρώ (για να μην τρομοκρατούνται ή τρομοκρατούν κάποιοι). Ούτε βεβαίως μπορούν να μαζέψουν τα ελληνικά Ευρώ ή να τα ακυρώσουν καθώς η χώρα αντάλλαξε με Ευρώ τις δραχμές της, κατά την καταστροφική είσοδό της στο ενιαίο νόμισμα.

Ε.      Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΑΜ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επισημαίνουμε επίσης, ότι οι άνθρωποι, οι πολίτες αυτής της χώρας, όπως και οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, έχουν ανάγκη από αγαθά. Λίγο ενδιαφέρει τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον οποιοδήποτε απλό άνθρωπο η εκμετάλλευση του χρήματος μέσα από τοκογλυφικούς κερδοσκοπικούς μηχανισμούς. Αυτό που ενδιαφέρει τους ανθρώπους στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη είναι η προμήθεια αγαθών και η λήψη αναγκαίων υπηρεσιών. Οι άνθρωποι ενδιαφερόμαστε για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών μας και λίγο μας ενδιαφέρει εάν αυτό στην οικονομία του καπιταλισμού γίνεται με Ευρώ, Δολάρια, Γιέν, Γουάν, Δραχμές ή με άλλα νομίσματα, τα οποία στην ουσία είναι απλά βαμβακόχαρτα ή άχρηστα ως αγαθά μέταλλα. 
Εάν, συνεπώς, ο μισθός του δημοσίου υπαλλήλου καταβάλλεται ο μισός σε Ευρώ και ο υπόλοιπος σε ανταλλακτικές μονάδες, με τις οποίες μπορεί να προμηθευτεί τα ίδια αγαθά, λίγο ή καθόλου δεν τον νοιάζει πως θα αποκαλείται το μέσο - χρήμα και αυτό δεν έχει καμία πραγματική συνέπεια στην ζωή του.  Αντίθετα, με την ρύθμιση αυτή, με την έκδοση ανταλλακτικής μονάδας, δεν θα υπάρξουν και δεν θα μπορούν να αιτιολογηθούν με φόβο και τρομοκρατία μειώσεις στον μισθό των υπαλλήλων και κανενός εργαζομένου ή συνταξιούχου.
Ουσιαστικά, η λύση της ΕΑΜ, πολλαπλασιάζει άμεσα την εσωτερική κυκλοφορία χρήματος, δημιουργεί συνθήκες παραγωγικής ανάταξης της οικονομίας, συνθήκες παραγωγικής ανταγωνιστικότητας και αυξάνει τα αποθέματα του κράτους σε Ευρώ, η ανάγκη χρήσης του οποίου υποπολλαπλασιάζεται, μειώνεται δραστικά. Σύντομα το κράτος θα μπορεί να αποπληρώνει τα χρέη του και να χρηματοδοτήσει την συλλογική κοινωνική παραγωγική δραστηριότητα. Αντί λοιπόν οι ανάγκες του κράτους σε Ευρώ για μισθούς, συντάξεις και προμήθειες να είναι Χ, θα είναι πλέον Χ/2 (τουλάχιστον). Με τα αποθεματικά σε Ευρώ που θα δημιουργήσει το κράτος και με μία πραγματικά ελληνική κυβέρνηση στην εξουσία (όχι δηλ. μία κυβέρνηση από τον υπάρχοντα «πολιτικό κόσμό», αλλά από ανθρώπους μέσα από τον λαό και την κοινωνία) μπορεί σχεδόν άμεσα το ελληνικό κράτος να εξαγοράσει, να επαναγοράσει όλα τα κυκλοφορούντα ομόλογά του από την δευτερογενή αγορά. Με μία σωστή μόχλευση, υπό την απειλή μιας τυπικής χρεοκοπίας, το ελληνικό ομόλογο θα κατρακυλήσει ακόμα πιο χαμηλά σε αξία πώλησης (σήμερα εείναι γύρω στο 27%) και τότε, με περίπου 30 δις Ευρώ, θα μπορεί το ελληνικό δημόσιο μεθοδικά και μέσα σε έξι μήνες με ένα χρόνο, χρησιμοποιώντας εταιρείες που θα ιδρύσει αφανώς στο εξωτερικό, να επαναγοράσει φτηνά το χρέος του, τα ομόλογά του και να αποδεσμευθεί από αυτό[1].    
Αντίστοιχα, θα υπάρχει και συναλλαγματική επάρκεια από το πλεόνασμα των Ευρώ, η οποία θα εμπλουτίζεται και θα ενισχύεται από τον τουρισμό και τις άλλες εξαγωγικές δραστηριότητες, ώστε η χώρα να μην οδηγηθεί σε εισαγωγική εμπορική απομόνωση. Ισως κάποιοι μεγαλοκεφαλαιούχοι να χρειαστεί να κάνουν θυσίες στην παρουσία τους στην “λίστα Forbes”, αλλά ο λαός αυτής της χώρας θα έχει περισώσει πολλά, θα μπορεί να επιβιώσει και να ελπίζει δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον.
Πρέπει να τονίσουμε ότι καθώς το νόμισμα στον σύγχρονο καπιταλισμό αποτελεί απλά μια λογιστική μονάδα υπολογισμού χωρίς υλικό αντίκρυσμα ανταλλαγής, η λύση στο σύγχρονο πρόβλημα της Ελλάδας, με το οποίο μας εκβιάζουν όλους, είναι στην βάση της απλή. Τόσο απλή που κανένας από τους εκβιαστές – εκβιαζόμενους κυβερνήτες μας και πολιτικούς μας δεν την έχει σκεφτεί[2].
Στην χώρα μας σήμερα κυκλοφορούν κάποια δις Ευρώ. Ας υποθέσουμε με βάση το Α.Ε.Π. ότι το ποσό αυτό είναι τουλάχιστον περί τα 500 δις Ευρώ (κάποιοι υποστηρίζουν ότι είναι πάνω από 800 δις). Είναι σαφές ότι, εάν το νόμισμα αυτό μπορούσε να συγκεντρωθεί και να αποτελέσει το εθνικό νομισματικό κεφάλαιο, η Ελλάδα θα μπορούσε να επαναγοράσει ή να «εξυπηρετήσει» το χρέος της, αλλά και να χρηματοδοτήσει για πραγματική αναπτυξιακή συλλογική παραγωγική πορεία του λαού της. Καθώς το νόμισμα αποτελεί απλά λογιστική ανταλλακτική μονάδα, εάν το χρήμα αυτό πολλαπλασιαζόταν θα επερχόταν λύση του προβλήματος που στην βάση του είναι λογιστικό. Αρα, το βασικό ζητούμενο είναι ο πολλαπλασιασμός μιας λογιστικής αξίας, μιας εικονικής μονάδας ανταλλαγής.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι σε μία οικονομία που δεν παράγει, ο χρόνος ύπαρξης και λειτουργίας της ΕΑΜ θα εξαρτηθεί από το κλάσμα Συνολικό Διαθέσιμο Ενεργητικό σε Ευρώ/έλλειμμα ισοζυγίων + αποπληρωμή - επαναγορά δανείων. Αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να υπάρχει από την αρχή. Όταν ο μεταβατικός βίος της ΕΑΜ τελειώσει τότε ο ελληνικός λαός θα πρέπει να πάρει ο ίδιος την απόφαση για το νόμισμά του ή για το χρήμα του και κυρίως θα πρέπει να έχει δημιουργήσει από πριν τις συνθήκες συλλογικής παραγωγικής αυτάρκειας ήτοι της ουσιαστικής εθνικής ανεξαρτησίας. Για την δημιουργία της συλλογικής παραγωγικής οντότητας, όχι μόνο έχουμε εργαστεί, αλλά και έχουμε προσφέρει τα μοναδικά εφικτά και ουσιαστικά μοντέλα οργάνωσης και παραγωγής.
Δεν δεσμεύουμε την φαντασία σας για τα υπόλοιπα. Δεν γράφουμε άλλες έτοιμες λύσεις. Αφήστε τον εαυτό σας να σκεφτεί και πόσα άλλα ζητήματα μπορεί να λύσει η έκδοση της ΕΑΜ. 
          Οσο για τις κοινωνίες με κέντρο τον άνθρωπο, που σχεδιάσαμε και προσδοκούν χιλιάδες άνθρωποι, αυτές θα βρεθούν μπροστά μας στα επόμενα χρόνια ως ανάγκη αυτοσυντήρησης της ανθρωπότητας απέναντι στην φρενοβλάβεια, την ανθρωποφαγία και την βαρβαρότητα του κερδοφρενικού[3] συστήματος.


[1] Το ίδιο θα όφειλε να έχει πράξει σήμερα το ελληνικό κράτος, αλλά κυρίως η Ε.Ε., μέσω της Ε.Κ.Τ. ή άλλου φορέα, εάν πραγματικά το ευρωπαϊκό διευθυντήριο ήθελε να απελευθερώσει την Ελλάδα και τους ευρωπαϊκούς λαούς, και όχι να τους εκμεταλλευτεί άγρια. Μόχλευση προς τα κάτω και επαναγορά σε φτηνή τιμή, θα ήταν η πρέπουσα λύση.

[2] Εάν δούμε τα πεπραγμένα του καπιταλισμού θα εννοήσουμε την αθλιότητα και την ματαιότητα  της συμπεριφοράς του: επιτέθηκε κερδοσκοπικά στην Ελλάδα, όταν ανακοινώθηκε η επανεκτίμηση των ελλειμμάτων. Το αποτέλεσμα ήταν για τον ίδιο να έχει να επιλέξει μεταξύ κουρέματος και χρεοκοπίας, δηλ. να έχει χάσει μεγάλο μέρος ή ολόκληρη την αξία των ομολόγων του. Μένει και οφείλουμε να αντισταθούμε σθεναρά στο ξεπούλημα της πατρίδας, γιατί είναι και αυτό στόχος των διεθνών απατεώνων.

[3] «Κερδοφρένεια» ο όρος μας για τον χαρακτηρισμό της ψυχοπαθολογικής υπόστασης του συστήματος.
Δημοσίευση σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

“ΑΓΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ” : ΠΩΣ ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΗΛΙΘΙΟΙ

Από τότε που γεννήθηκα ακούω συζητήσεις για “επενδυτές” που έφαγαν τα λεφτά και τα έστειλαν στο εξωτερικό. Από το σχέδιο Μάρσαλ, ως τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων, από τα δάνεια της χούντας στους ημέτερους έως τις κρατικές και κοινοτικές επιδοτήσεις επενδύσεων και από τα “έργα”, το χρηματιστήριο ως τα χαμένα αποθεματικά των τραπεζών και τα θαλασσοδάνεια σε ημέτερους. Για να μην μιλήσω και για πριν τον πόλεμο με τους αντίστοιχους που σκότωναν την εργατιά. Αυτούς καλούν τα υποκείμενα της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης και οι ρουφιάνοι της δημοσιογραφίας να σώσουν την χώρα ... να “επενδύσουν” ή ορθότερα να “απογδύσουν”. Για τους αγιογδύτες επενδυτές, αυτούς τους εκδοροσφαγείς των Ελλήνων φτιαχτήκαν τα “μνημόνια”, για να γονατίσει και άλλο ο λαός, για να του πιούν το αίμα φτηνά και χωρίς πολλές φωνές και όλοι αυτοί τον βιασμό, την δολοφονία, την ληστεία την αποκαλούν σωτηρία και τον βιαστή, τον δολοφόνο, τον ληστή τον χαιρετίζουν ως επενδυτή, στρώνοντας πορφυρά χαλιά και βάγια και…

ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ: ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Επειδή έρχονται δύσκολες μέρες σας δίνουμε ένα πολύπλευρο σχέδιο δράσης, πόνημα του μέλους μας Γιώργου Κλειδαρά                                                  ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΑΦΥΓΗ Πρόνοια και μέτρα για κρίσιμα γεγονόταΤα τρία πράγματα που προσέχουμε είναι τα εξής: πρόγνωση προμηθειών, μετακίνησης και καταφυγίων.Έχετε πάντοτε φυλαγμένο κοντά στην έξοδο του σπιτιού σας ή στο μεταφορικό σας μέσο ένα αδιάβροχο σακίδιο πλάτης εφοδιασμένο όπως αναφέρεται παρακάτω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Ατομική ένδυση ·Φοράμε ρούχα γερά, όχι έντονα χρώματα, παντελόνι με τσέπες (στρατιωτικού τύπου), ·Μποτάκια ειδικού τύπου αδιάβροχα ·Μπανάνα με μπλοκ, στυλό, δίπλωμα, ταυτότητες,διαβατήριο, πιστωτικές κάρτες, λίγα χρήματα, τηλεκάρτες, κινητό, κάρτα κινητού, μίνι τηλεφωνικό κατάλογο και χρήσιμα τηλέφωνα, χαρτομάντιλα, κλειδιά, ρολόι, σφυρίχτρα, χρήματα, πυξίδα, μικρός χάρτης.
Βασικές αρχές επιβίωσης -Προφυλάξεις ατόμου, ομάδας Θα αντιμετωπίσετε: ανησυχία, φόβο, πόνο, ασθένεια, τραυματ…

Η Μεσόγειος φλέγεται! -Μεσόγειος θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας [Δείτε ολόκληρη την συζήτηση ή επιλέξτε ένα από τα δέκα ατομικά video των ομιλητών]

Η Μεσόγειος φλέγεται! Μεσόγειος θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας Στρογγυλό τραπέζι-Συζήτηση Τετάρτη 19 Δεκέμβρη 2012 (Ξενοδοχείο Museum, Μπουμπουλίνας 16)
Συζήτησαν:
Δημήτρης Καραμήτσας, πρόεδρος Λαϊκού Κινήματος, “Ένωση των Λαών της ΜεσογείουΓιαννης Μιχελογιαννάκης, βουλευτής Ηρακλείου, “Το Συριακό Ζήτημα και οι προεκτάσεις τουΓαβριήλ Πελεκίδης, Δικηγόρος-Διεθνολόγος, “Το θέμα της ελληνικής Α.Ο.Ζ. και των άλλων στην ΜεσόγειοΝίκος Κλειτσίκας, συγγραφέας: “Η εθνοκάθαρση εναντίον της Συρίας, πρόκληση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ειρήνηΒαγγέλης Χωραφάς, εκδότης του περιοδικού Monthly Review “Ο ρόλος του ΝΑΤΟ στη ΜεσόγειοΓιώργος Παπαγιαννόπουλος, Σοσιαλιστική Ανασύνθεση, “Οι σύγχρονες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στα ΒαλκάνιαΠαύλος Τουμανίδης, Κ.Ε. ΔΗ.Κ.ΚΙ.-Σοσιαλιστική Αριστερά, μέλος Γραμματείας Εξωτερικών & Άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, “Η ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή και η αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμούΣυντόνισε ο Γιάννης Αγγέλου, Γραμματέας Λαϊκού Κιν…